$18.00

Pe Min Gan Wan (100 Pills)

Suggested Usage:  4 pills, 3 times a day.  Keep away from children.  Seek advice from a health professional before using this product.

Ingredients:

Xin Yi Hua (14%), Qiang Huo (12%), Gao Ben (9%), Sheng Ma (9%), Chuan Xiong (9%), Bai Zhi (9%), Fang Feng (9%), Cang Er Zi (9%), Man Jing Zi (9%), Gan Cao (6%), Gui Zhi (5%)

 

 

Category:

Description

Pe Min Gan Wan (100 Pills)

Suggested Usage:  4 pills, 3 times a day.  Keep away from children.  Seek advice from a health professional before using this product.

Ingredients:

Xin Yi Hua (14%), Qiang Huo (12%), Gao Ben (9%), Sheng Ma (9%), Chuan Xiong (9%), Bai Zhi (9%), Fang Feng (9%), Cang Er Zi (9%), Man Jing Zi (9%), Gan Cao (6%), Gui Zhi (5%)

 

 

Additional information

Weight 1.6 oz
Dimensions 1 x 1.25 x 3.25 in